Het regeerakkoord

“De klimaatplannen van het nieuwe kabinet Rutte zijn het groenste ooit”, zegt Rutte zelf. En zeker in Europa. Zegt dat misschien iets over de gebrekkige ambities van de vorige kabinetten of klopt het niet helemaal wat hier beweerd wordt. En het belangrijkst: halen we zo wel de doelen van Parijs? Een van die doelen was om de opwarming van de aarde binnen de 2°C te halen, en bij voorkeur niet meer dan 1,5°C. Daarvoor moet de uitstoot van CO2 met 50% in 2030 en met minimaal 80% in 2050 verminderen. En wat zijn dan de plannen van dit kabinet?

  • CO2 verminderen met 49% in 2030. Dat is heel dicht bij het oorspronkelijke doel.
  • De kolencentrales dicht, maar nog niet meteen. Dan telt de biomassa-bijstook nog mee als CO2-reductie maatregel.
  • De industrie slaat 18 miljoen ton CO2 op in gasvelden op de Noordzee. Dat kost extra energie voor het transport.
  • Energiebesparing in huishoudens en in 30 jaar alle huizen van het gas af. Dat zijn maar liefst 400.000 huizen per jaar.

Vreemde maatregelen

Het plan is om 18 miljoen ton CO2 op te slaan (of eigenlijk het dumpen ervan). Dat is een heel groot deel van de industriële uitstoot van CO2. Dat houdt ons af van waar het echt om gaat: minder CO2 produceren. Dat kan de industrie namelijk ook. Processen kunnen nog steeds efficiënter. Geproduceerde CO2 kan zelf gebruikt worden in productieprocessen, in het eigen bedrijf of in andere bedrijven. En de geproduceerde energie van windmolens kan fossiele energie vervangen. Samen met het op korte termijn sluiten van kolencentrales komen we ook op grote CO2 reducties.

Daarnaast gaat een belangrijk deel van de duurzame energie subsidie ‘SDE+’ naar de inkoop van biomassa uit Canada en de Verenigde Staten. Dat zijn heel veel transportbewegingen en extra aantasting van bosgebieden in die landen. Die subsidie kan beter besteed worden aan grootschalige investeringen in zonnecellen op bedrijfsdaken in Nederland en subsidiëring of voorfinanciering van kleinschalige projecten. De plannen om de subsidie voor zonnecellen voor particulieren te schrappen is al helemaal niet goed. De Nederlandse burgers worden juist steeds enthousiaster, en dan stop je ermee. Dat gaat ten koste van heel veel investeringen en dus ook van de bedrijven die de cellen produceren.

Marjan Minnesma van Urgenda zegt dat er veel meer moeten worden ingezet op het energieneutraal maken van bestaande woningen. Daar moeten we tempo maken. Voor nieuwe woningen is het logisch dat ze zonder gasaansluiting worden gemaakt.  Hoogleraar Jan Rotmans van de Erasmus Universiteit zegt dat  de opslag van CO2 opslaan onder de grond duur is en heel veel energie kost. Het brengt ook veel risico’s met zich mee. En 18 megaton is zo goed als onhaalbaar.

Opslaan CO2 is geen oplossing

Met CO2 kan ook geproduceerd worden. Als we de energie en de investeringen in de opslag van CO2 nu gebruiken voor productie van grondstoffen dienen we twee doelen. Het CO2 wordt gebruikt en we krijgen er nieuwe producten, chemicaliën, voor terug. In het filmpje wordt gesproken over de productie van grondstoffen uit CO2, zuren en asbest, en andere productiemogelijkheden zullen snel volgen. En verder moeten we nog harder inzetten op verbetering van de huizen, geen gasgebruik meer, betere of electrische auto’s en veel meer duurzame energie opwekken.