De aanpak van Koen
foto van Koen de Kruif

We zien ze allerlei wereldproblemen op ons af komen, maar we kiezen er op dit moment nog voor om ze te negeren. Wie wil later aan zijn kinderen of kleinkinderen uitleggen dat we wisten van de klimaatverandering, de te grote belasting voor de draagkracht van de aarde en onze gewoontes om alles van waarde weg te gooien, en dat we er niets aan deden!

Al tijdens mijn studie wilde ik een positie tussen de drie “O’s”: tussen Opleiding/Onderzoek, Overheid en Ondernemen. Veel van mijn onderzoeksprojecten gingen in opdracht van overheden over de beschikbaarheid van gegevens over bedrijfsprocessen, productie en emissies. Daarbij heb ik meestal ook gekeken naar de milieukundige noodzaak om de emissies aan te pakken. In de loop van de jaren zag ik een toenemende milieudruk en een steeds grotere urgentie om de het anders te doen. Vanwege de klimaatverandering, de kwaliteit van de omgeving en de te grote voetafdruk die we met zijn allen hebben. Daarmee veranderde mijn rol. Ik denk dat op dit moment te weinig wordt gekeken naar het hele verhaal, de integrale aanpak. Als er alleen naar de klimaatproblemen wordt gekeken dan mis je misschien de problemen in de problemen op andere, minstens net zo belangrijke, gebieden. Ik zie daarom naast de “O’s” die hierboven staan nog een vierde “O”, die in drie aparte termen zijn samen te vatten:

  • de “O” van Optimisme (er kan al heel veel, dus laten vooral snel beginnen en veel zelf te doen),
  • de “O” van Overzicht (daarna eens rustig nadenken hoe we de problemen integraal aan kunnen pakken),
  • de “O” van het vinden van Oplossingen (samen bedenken welke toekomst we willen bereiken en hoe we dat gaan doen).

Met jullie wil ik graag werken aan de oplossingen van de urgente problemen. Ben jij de volgende ervaringsdeskundige voor duurzame en circulaire inzet? Neem dan contact op.