De ervaringen van Koen

Ik heb een brede ervaring in wetenschap en de praktijk van onderzoek, lesgeven, overheid en ondernemen. In Ekoalot komen deze ervaringen bij elkaar. Als we met elkaar gaan samen werken, dan zoeken we naar nieuwe mogelijkheden om verder te verduurzamen. Mijn ervaringen zijn te vinden in de 4 “O’s”, en staan hieronder in een CV. Een groeiend aantal mensen is bezig met verduurzaming van onze omgeving. Misschien ben jij de volgende en kan ik je daarbij helpen.

Opleiding en Onderzoek

 • Rijksuniversiteit Groningen. Afgestudeerd in de organische chemie, de milieukunde met bijvak sociale psychologie. Ik was coördinator van de basiscursus milieukunde en mede-vormgever van de afstudeerrichting Beta-milieuwetenschappen.
 • Vrije Universiteit Amsterdam (het instituut voor milieuvraagstukken). Ik was uitvoerder van onderzoek van emissies naar lucht en water en naar afwegingen van milieueffecten (LCA). Ik was universitair docent energie en milieukunde. Ik coördineerde de internationale milieumanagement opleiding EPCEM (samen met de Rijksuniversiteit van Leiden, de Wageningen Universiteit en de Universiteit van Amsterdam).
 • Verder heb ik opleidingen gedaan aan de Universiteit Twente (Opleiding milieuconsultancy), Erasmus Universiteit Rotterdam (DRIFT cursussen transitiemanagement) en de 1e Burgermeestersacademie (over aanpak van transities in de praktijk).
 • Ik ben mede-indiener van de aanklacht ‘Klimaatzaak tegen de staat’ (Urgenda).
 • En ik ben ondersteunend docent aan de Erasmus universiteit Rotterdam (IHS) voor de begeleiding van studenten internationaal stedelijk milieumanagement.

Overheid

 • Ik werk bij 20 jaar bij de DCMR milieudienst Rijnmond. Ik was coördinator en projectleider internationale activiteiten. Nu ben ik senior adviseur energie-transitie en verduurzaming bedrijventerreinen. Ik adviseer onder meer de gemeente Rotterdam in de aanpak van de circulaire economie. Ik ben betrokken bij de discussies met het Rijk, ondernemersverenigingen Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam over het aanpakken van de belemmeringen tegen het invoeren van de circulaire economie
 • Ik was de Europese projectleider in 12 (met name Centraal-Europese) landen op het gebied van van industriële milieuregelgeving en low-carbon economy en klimaataanpak.
 • Ik ben projectleider en uitvoerder van bedrijvenprojecten in Rotterdam en Schiedam op het gebied van energietransitie, verduurzaming en circulaire economie, zonne-energie.

Ondernemen

 • Ik heb mijn eigen bedrijf Ekoalot.
 • Ik begeleid studenten milieumanagement IHS in verduurzaming bedrijven in Afrika (o.a. Ghana, Zambia, Ethiopië, Nigeria, Oeganda, Kenia).
 • Ik heb contacten met bedrijfscontactfunctionarissen van gemeenten over revitalisering en verduurzaming.
 • Ik woon bedrijfsbijeenkomsten bij over circulaire economy, Blue Economy, duurzaam ondernemen en energietransitie.
 • Ik steun duurzame ondernemers (Kromkommer, Rechtstreexs, RotterZwam, BlueCity Rotterdam, het Schiedams Energie collectief en de Ugly food rescuers club Rotterdam) in hun projecten
 • In ben regelmatig aanwezig bij bijeenkomsten van de duurzaamheidsnetwerken in Zuid-Holland en Dordrecht.
 • Ik ben bestuurslid van het Ecodorpennetwerk Nederland om investeringen in ecodorpen in Nederland te bevorderen, en ontwikkel zelf mee aan ecodorpen in Gelderland.
 • Ik help mee aan het realiseren van een voedselbos in Dordrecht.

Optimisme, Overzicht en Oplossingen

 • We zien veel problemen en vergeten te vaak naar de oplossingen de kijken die er al zijn. Die zijn er dus al.
 • In alle projecten die ik heb opgezet en begeleid hebben we mogelijkheden gevonden om problemen op te lossen.
 • De oplossingen zijn op heel veel gebieden al daar. We bouwen al duizenden jaren met circulaire materialen, met uitzondering van de afgelopen 100 jaar. De kennis kan nu weer geoogst worden.
 • De hedendaagse problemen zijn complex. Oplossingen voor het klimaat leiden vaak weer tot problemen met het gebruik van bepaalde materialen. En andersom.
 • Kranten, politici, nieuwsprogramma’s en collega’s hebben vaak andere perspectieven en die perspectieven zijn niet altijd gebaseerd op kennis van alle feiten. Er zijn mensen die gebruik maken van schijnbare tegenstellingen en minder belangrijke feiten ‘framen’ als het allerbelangrijkste. Ik probeer samen met andere naar een goede oplossing te komen.
 • Ik ken de stappen vooruit, maar niet de perfecte oplossing. Een perfecte oplossing komt te laat.
 • De oplossingen zijn er dus al. In veel projectgroepen die ik begeleid heb was het doel om oplossingen te bedenken voor de gedefinieerde problemen.