Stichting Buitenzinning – voedselbos Dordrecht

De Stichting BuitenZinnig realiseert een VoedselBos op het Eiland van Dordrecht. Dit gebeurt op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze met behulp van vrijwilligers. ‘Buitenzinnig’ denkt en werkt met sociaal zwakkeren en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, jeugd en jongeren. Scholen worden ontvangen om educatie te geven over onder meer duurzaamheid en permacultuur. De geproduceerde gewassen worden verwerkt en verkocht, maar dat duurt nog even. Waarschijnlijk wordt in 2018 een stuk grond beschikbaar gesteld voor de bouw van het bos.

Duurzaam bos

Het VoedselBos BuitenZinnig is een bijzonder duurzaam bos.  De permacultuurbosbouw zorgt voor oplossingen voor een flink aantal problemen, zoals:

  • Het hoge energiegebruik, CO2 uitstoot en gebruik van kunstmest en gewasbestrijdingsmiddelen;
  • Achteruitgang van bodemleven en bodemvruchtbaarheid;
  • Uitspoeling van belangrijke voedingstoffen in de bodem;
  • Achteruitgang van de biodiversiteit bij het verbouwen van een gewas (monocultuur);
  • Toename in de resistentie bij planten voor ziekten en bij dierenplagen door gebruik van bestrijdingsmiddelen,
  • Afname van het aantal insecten en bodemorganismen door de bestrijdingsmiddelen;

Omdat teveel landbouwers zich richten op het verbouwen van slechts enkele gewassen verschraalt het voedselaanbod. De huidige productie levert misschien nu geld op op de wereldmarkt, maar het zal in de toekomst het aanbod nog verder verkleinen.

Eetbaar bos

Het is een uitdaging om bovenstaande problemen aan te pakken. Willen we de aarde ook voor de komende generaties leefbaar houden, dan moeten we met de agrarische sector oplossingen vinden voor deze problemen. Een voedselbos is één van de mogelijkheden. Het VoedselBos is een landbouwmethode die de bovenstaande problemen aanpakt. Het wordt aangelegd met  allemaal gewassen die (deels) eetbaar zijn. Het gaat om voedselproductie én de kwaliteit van leven. Het is er aangenaam vertoeven voor de bosboeren, de vrijwilligers, maar ook voor de dieren.

De focus is vooral op kleinschaligheid. De oogst zal handmatig met de hulp van vrijwilligers binnengehaald worden. Juist doordat er veel verschillende gewassen groeien en bloeien kan er van het vroege voorjaar tot de late herfst geoogst worden. Daardoor is de totale hoeveelheid voedsel vergelijkbaar met de monocultuur. Maar dat dan wel zonder gewasbeschermingsmiddelen, kunstmest en grote hoeveelheden energie, en met veel minder moeite en kosten. Na 15 tot 20 jaar na de aanleg zal een stabiele productie bereikt zijn.

Met Ekoalot het bos in

Wil je ook een keer een voedselbos in? Neem dan contact met mij op en ik zorg voor jou individueel of in groepen een bezoek aan het Voedselbos in Dordrecht. We gaan dan wroeten in de aarde, oogsten of ondergaan de rust van het bos. Nu is dat nog in opbouw, maar straks ….

Film over de ontwikkeling van een voedselbos [youtube]

Andere informatie over voedselbossen

Samenwerkende voedselboskenners

Permacultuur Nederland: de 7 lagen van een bosrandtuin

Voedselbossen in Nederland en België