Ecodorpen

Duurzaam wonen in ecodorpen gaat niet alleen over energie en duurzaam bouwen. Het gaat over de vier dimensies van duurzaamheid: de economische, de sociale, de culturele en de ecologische duurzaamheid. De ecodorpen in Nederland tot nu toe zijn ontstaan uit lokale of regionale initiatieven, en richten zich met name op de lokale ecologische gemeenschap.

Ecodorpen in Gelderland

Wij zijn lid van de coöperatieve vereniging Ecodorpen Gelderland (CVEG). CVEG wil gemeenschappen ontwikkelen waarbij de mensen “langer gezond thuiswonen”. Iedereen blijft langer deel uitmaken van de lokale samenleving. Binnen onze leefgemeenschap is er plaats voor mensen die zorg vragen en die zorg krijgen uit het dorp. De vereniging Ecodorpen Gelderland wil op meer locaties dorpen bouwen. Wij ontwikkelen ecodorpen in Heteren, het meest groene, ecologische dorp van Nederland. En in Nijmegen op het Zuiderveld (terrein in ontwikkeling door CVEG en woningbouwvereniging Talis, in het noorden van Lent). En daarna zullen er nog meer ontwikkelingen volgen.

De manier waarop wij samen willen leven zal duurzaam zijn en zoveel mogelijk zelfvoorzienend willen zijn op verschillende gebieden. Dat geldt voor de energie en de voeding, maar ook voor de zorg. We werken samen met partijen in de directe omgeving. In Heteren bijvoorbeeld gaan we graag samenwerken met WatBeters. Een geweldig initiatief vanuit de bevolking zelf.  Het doel van de CVEG is dat niemand achter geraniums wordt weggestopt. Een ieder is gewoon van belang in deze samenleving. Dat was het ook, eeuwen lang, ook de mensen die niet functioneren binnen de wereld zoals wij die kennen. Mensen met ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ hebben binnen onze leefgemeenschap een taak.

Proefontwerp van een ecodorp in Gelderland

Initiatief in Heteren

wordt nog uitgewerkt

Initiatief in Nijmegen

wordt nog uitgewerkt