Voorbeelden duurzaam ondernemen in Nederland

Samenwerking met Econnetic en ondernemersverenigingen

Met de ondernemersverenigingen op de bedrijventerreinen en met BusinessPlaza zijn grootschalige zonne-energieprojecten in de Rotterdamse Spaanse Polder en de Schiedamse ‘sGravelandse Polders ontwikkeld. In 2018 zullen de eerste zonnecellen op de industriële daken verschijnen. In dit jaar verwachten we een totaal vermogen van zo’n 10 MW, oplopend tot een meervoud daarvan in de komende jaren. Lees verder.

Project BE-plus (Bedrijventerreinen EnergiePositief in Schiebroek)

In 2017 is het BE-Plus project opgestart door de Vereniging Bedrijven Schiebroek (VBS), de Stichting BIZ Schiebroek (SBS), de parkmanager, het energieteam bestaande uit lokale ondernemers en vastgoedeigenaren, ondersteund door de gemeente Rotterdam en de DCMR. TNO presenteerde eerder de resultaten van de Energie Potentieel Scan: het huidige gas en elektriciteitsverbruik van het terrein. TNO deelt informatie over de individuele en collectieve maatregelen die het terrein energie positief kan maken.  Financiering: ondernemers van het terrein betalen externe investeringen in het bedrijventerrein in 10 jaar terug met hulp van een lagere energierekening. Lees verder.

Industriële symbiose project in BlueCity Rotterdam

BlueCity is een broedplaats voor innovatieve bedrijven die hun reststromen aan elkaar koppelen. Binnen een ecosysteem van sociale ondernemers en radicale disruptanten is afval een waardevolle bouwsteen; de output van de éne is namelijk de input van de andere ondernemer. Zo wordt een voorbeeldstad voor de circulaire economie gecreëerd. Produceren, consumeren en afval weggooien is een onhoudbaar systeem. Die oplossingen liggen in het sluiten van de kringlopen. Start-ups en kleinschalige initiatieven laten zien hoe dat moet en dat het kán. In BlueCity is plaats voor (startende) circulaire ondernemers  en is ruimte voor begeleiding en een dynamisch netwerk.  Lees verder.

Verschillende vormen van duurzame landbouw

Er zijn al veel voorbeelden van een transitie van gangbare (industriële) veeteelt en landbouw naar biologische landbouw.

De Haarmeijer, een biologisch melkveebedrijf in Overijssel

Op het veeteeltbedrijf ‘de Haarmeijer’ grazen 63 melkkoeien in lente, zomer en herfst, dag en nacht in een kruidenrijk grasland. In de wintermaanden liggen de koeien in de pot-stal waarin elke dag een nieuwe laag stro wordt gestrooid. De kalveren worden geboren in het stro of in het land. Het bedrijf is vrij van gentech en gebruikt geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen en alleen antibiotica als het echt moet. De koeien krijgen biologisch voer en de potstalmest wordt verreikt met Effectieve Micro-organismen, zodat een fermentatieproces ontstaat. De gefermenteerde potstalmest bevat meer voedingsstoffen en goede bacterieën dan gecomposteerde stalmest. Vanaf januari 2019 is de gehele boerderij biologisch te noemen. In de toekomst willen groeien ze door naar een duurzaam gemengd biologisch bedrijf waar zowel koeien, kippen als varkens leven. Het hele proces naar een duurzaam biologisch bedrijf vindt plaats in vier jaar. Lees verder.

De Rotterdamse Dakakkers.

De dakakker is een onderdeel van een complex van initiatieven rond het Schieblok inRotterdam. Bovenop het Schieblock is het eerste grote oogstbare dak in de Nederland gerealiseerd: de Dakakker. Hier worden groenten, fruit en kruiden verbouwd en er worden honingbijen gehouden. De Dakakker is de grootste dakboerderij van Europa waarbij direct met grond op dak wordt gewerkt. De Dakakker functioneert als proefopstelling om te experimenteren met verschillende manieren van groenedaken. De Dakakker werd in april 2012 aangelegd en ontwikkeld in samenwerking met het Rotterdams Milieucentrum. Lees verder.

Steden in Transitie

Steden/dorpen in transitie richten zich op een transitie van de samenleving naar een duurzame toekomst voor de samenleving in zijn geheel. De onderwerpen waaraan wordt gewerkt zijn:

  • lokaal sterke, sociale en groene economie
  • duurzame lokale energie-opwekking
  • gezonde voedselvoorziening uit eigen streek
  • optimaliseren van kringlopen in spullen en grondstoffen
  • besluitvorming en communicatie waarbij iedereen zich betrokken voelt
  • aandacht voor de ‘innerlijke transitie’ naar een duurzaam leven
  • innovaties en aanleren van vaardigheden die ons onafhankelijk maken van fossiele brandstoffen

Er is geen blauwdruk voor wat precies gedaan moet worden . De wijsheid van de eigen gemeenschappen worden aanspreken, en mensen uit zoveel mogelijk lagen van de samenleving doen mee! Lees verder over Olst in Transitie.

Ecodorpen in Nederland

De ontwikkeling van een lokale duurzame economie is een van de hoofdpunten van bestaan voor Ecodorpen in Nederland. Er zijn inmiddels voorbeelden in Boekel en Olst en nieuwe ontwikkelingen in heel Nederland. Zelf ben ik voorzitter van de vereniging ecodorpen in de provincie Gelderland, die werkt aan twee nieuwe ecodorpen in Gelderland. De bouw van het initiatief in Nijmegen begint in 2018.