Duurzaam ondernemen

De verduurzaming van bedrijven is bezig, maar gaat niet snel genoeg. Er zijn regels in de Wet Milieubeheer die aangeven dat de meeste ondernemers moet investeren in het bedrijf met maatregelen op het gebied van energiebesparing. Die maatregelen komen van een lijst van erkende maatregelen die allemaal binnen 5 jaar terug te verdienen zijn. Die investeringen leiden wel tot een duurzamer bedrijf, maar niet automatisch tot een duurzaam bedrijf, tot een bedrijf dat energieneutraal of volledig duurzaam werkt. Het gevoel voor urgentie om echt door te pakken moet bij veel ondernemers nog komen. Het is aan de beheerders van bedrijventerreinen en ondernemers om die verantwoordelijkheid te nemen. Veel gemeenten ontwikkelen initiatieven op dit gebied om die verantwoordelijkheid te steunen. Ekoalot ondersteunt deze processen ook. Wat is volgens mij nu duurzaam ondernemen?


Voorbeelden in Nederland

In heel Nederland zijn goede voorbeelden van ondernemers die grote stappen maken in de verduurzaming van hun bedrijfsprocessen. Voorbeelden waar ik bij betrokken ben geweest zijn de grootschalige zonne-energieprojecten in de Rotterdamse Spaanse Polder en de Schiedamse ‘sGravelandse Polders, het project BE-plus (Bedrijventerreinen EnergiePositief in Schiebroek), en het industriële symbiose project in het voormalige Tropicana in Rotterdam (BlueCity Rotterdam). Daarnaast zijn er mooie voorbeelden in de landbouw, een biologisch melkbedrijf in Overijssel en de Rotterdamse Dakakkers. In verschillende dorpen en steden zijn vormen van duurzaam ondernemen in te vinden in ‘Steden in Transitie’ en Ecodorpen in Nederland.

Voorbeelden in Afrika

Elk jaar studeren jonge mensen uit Afrika aan de Erasmus universiteit bij het IHS, het internationale institute for housing and sustainable environment. Vanaf 2014 begeleid ik daar steeds een aantal van op het gebied van afvalbeheer, waterbeheer en duurzame bedrijvigheid. Deze masterstudenten kwamen onder andere uit Ethiopië, Ghana en Nigeria.

 

Biomelkboerderij De Haarmeijer

 

IHS masterstudenten in 2017