Nederland wil grotendeels circulair zijn in 2050.

Belemmeringen in de bevordering Circulaire Economie

Nederland Circulair in 2050, dat is een grote uitspraak, die goed de richting van de inzet laat zien. Maar er zijn nog flink wat knelpunten die aangepakt moeten worden. Soms zijn die knelpunten in de wet, maar vaker nog bij in het gebrek aan circulair denken van ondernemers en consumenten. Want wat betekent 100% circulair nu eigenlijk? Dat betekent dat we geen afval meer hebben. Alles wat we gebruiken wordt nog steeds gebruikt over 50 jaar en daarna. Of we kunnen de materialen hergebruiken, en er is geen grondstof die verbrand wordt om ‘warmte te produceren’. Dat wordt nu nog gezien als een van de grootste duurzame energiebronnen!


Knelpunten

Wat zijn belangrijke knelpunten?

  • Knelpunten in Wet- en regelgeving: afvalregelgeving, handel in afval, gebrek aan stimulerende belastingregels voor gebruik secundaire grondstoffen.
  • Economische knelpunten: lage(re) prijzen voor grondstoffen, maatschappelijke kosten worden niet doorberekend, intensievere samenwerking van meer bedrijven is complex, nieuwe businessmodellen vragen om voorfinanciering.
  • Maatschappelijke knelpunten: ontbreken kennis over de noodzaak van een ander bewustzijn over materialen gebruik, producten zijn vaak mode-bepaald (zonder rekening te houden met circulair ontwerp).

Er zijn veel aangrijpingspunten om de knelpunten op te heffen. Daarin spelen alle belanghebbenden een rol. Overheden kunnen bijvoorbeeld in hun inkoopbeleid het gebruik van secundaire materialen voorrang geven. Ondernemers kunnen secundaire grondstoffen van andere bedrijven inkopen. Handels-platforms voor verschillende grondstoffen worden steeds bekender. Ook kunnen individuele ondernemers gaan werken met nieuwe businessmodellen, waarbij de kwaliteit van het product vooropstaat, of dat materialen aan het einde van het economisch gebruik terugkomen naar de producent.

Consumenten zullen gestimuleerd moeten worden om secundaire producten af te nemen. Kan dat misschien door hogere kosten voor nieuwe materialen, en lagere kosten voor secundaire producten? Wat werkt er voor jou? Wat is je eigen rol in het wegnemen van de belemmeringen. Dat is een zoektocht. In mijn BLOGS zal ik hier regelmatig aandacht aan besteden.

We moeten er toch doorheen