Kansen voor circulaire economie

[uit artikelen van de Ellen MacArthur Foundation]

Het circulaire systeem kent 2 kringlopen van materialen. Een biologische kringloop, waarin reststoffen na gebruik weer in de natuur een rol spelen. En een technische kringloop, waarvoor alle productstromen zo zijn ontworpen en vermarkt dat deze op een zo hoogwaardig mogelijk niveau opnieuw gebruikt kunnen worden. De economische waarde blijft zoveel mogelijk behouden. Het systeem blijft zich zo herstellen.

De Ellen MacArthur foundation heeft een interactieve diagram ontwikkeld die de mogelijke biotische en technologische kringlopen laat zien.

De belangrijkste principes van de circulaire economie

  • Waardebehoud wordt gemaximaliseerd door eerst te kijken naar producthergebruik, vervolgens hergebruik van onderdelen en als laatste hergebruik van grondstoffen.
  • Producten worden zo ontworpen en gemaakt dat deze aan het eind van de gebruiksfase makkelijk demontabel zijn en materiaalstromen eenvoudig gescheiden kunnen worden.
  • Tijdens productie, gebruik en verwerking van het product worden geen schadelijke stoffen uitgestoten.
  • De onderdelen en grondstoffen van ‘gebruiksproducten’ (zoals een lamp) worden hergebruikt zonder kwaliteitsverlies (bijvoorbeeld in een nieuwe lamp, maar wellicht wel in een nieuwe laptop, bijvoorbeeld).
  • De grondstoffen van ‘verbruiksproducten’ (zoals tandpasta) zijn biologisch afbreekbaar en worden (na eventuele onttrekking van nog waardevolle grondstoffen) teruggegeven aan de natuur.
  • Producenten behouden het eigendom van gebruiksproducten, klanten betalen voor het gebruik ervan, niet voor het bezit. Een andere mogelijkheid is dat de producent het product terugkoopt aan het einde van de levensduur.
  • Omdat de prestatie van het product de waarde bepaalt, wordt het leveren van de juiste kwaliteit extreem belangrijk voor de producent.
  • Een van de meest belangrijke succesfactoren is (cross-sectorale) ketensamenwerking gericht op het creëren van meervoudige waarde. Hierbij vermeerdert niet alleen de economische waarde van alle bedrijven in de keten, maar ook de ecologische en sociale waarde.

Voor een circulaire economie moet het roer om, en dan het juiste pad van verandering ontdekken. Wij kunnen met elkaar de mogelijkheden verkennen.