Circulaire economie

Veel waardevolle grondstoffen worden onherroepelijk vernietigd of over grote volumes verspreid. Behoud van grondstoffen is alleen te realiseren door over te schakelen van een lineaire naar een circulaire economie. We gebruiken grondstoffen binnen de draagkracht van de ene aarde die we hebben. We weten waar de grondstoffen in de ketens zijn, waar het vandaan komt en hoe de kringlopen gesloten kunnen worden. Grondstoffen en producten moeten zo lang mogelijk worden gebruikt door:

  • betere ontwerpen of het opnieuw geschikt maken van gebruikte producten.
  • materialen te gaan gebruiken die groeien.
  • gebruikte materialen uit oude producten te halen en opnieuw te gebruiken (mining).

Met  voorbeelden van andere ondernemers kunnen we kijken naar circulaire kansen via andere en nieuwe businessmodellen en circulaire samenwerking. Er zijn ook wettelijke en organisatorische belemmeringen die de ontwikkeling van de circulaire economie tegenwerken. Kunnen we die belemmeringen oplossen? Neem contact op met via het informatieformulier van Ekoalot.

Circulaire Economie – Ellen MacArthur Foundation

[je kunt het plaatje vergroten][je kunt het plaatje vergroten]

Kansen

De circulaire economie kent vele kansen

Business modellen

Een aantal voorbeelden van nieuwe vormen van ondernemen.

Belemmeringen

Belemmeringen in wet en tussen organisaties zijn er om op te lossen.

Voorbeelden

Laat je inspireren door circulaire initiatieven