Versnelling in de transitie naar een duurzame wereld.

Er is maar één wereld, en die levert alles wat we nodig hebben. We moeten daar wel zorgvuldig mee omgaan. Op dit moment doen we dat niet. In de afgelopen jaren hebben we zo begin mei ons ‘jaardeel’  (in Nederland) gebruikt. We kunnen veel beter: de bodem beter maken, meer toekomst creëren, minder overlast van klimaatverandering, een betere kwaliteit van leven, en duurzamer produceren.

Met Ekoalot werk ik voor een betere wereld. Willen jullie ook een beter gebruik van materialen in een circulaire economie, naar verduurzaming van ondernemingen en naar een duurzaam leven voor iedereen? Graag kom ik langs en om kennis, overheden en ondernemers te verbinden om vérder te verduurzamen. Om samen te werken aan een transitie naar de een duurzame wereld.

Grondstoffen die niet groeien worden schaarser. Hergebruik van grondstoffen of de daarvan gemaakte producten is zeer belangrijk. Producten worden zelfs ontworpen om opnieuw te gebruiken. Welke oplossingen zoek jij?

Lees verder >>

Hoe kun je zelf duurzamer ondernemen als je de noodzaak daarvoor ziet? Het is een grote stap om te beginnen. Door samen te kijken naar andere ondernemers die zijn begonnen, zijn de volgende stappen misschien al snel te vinden.>

Lees verder >>

De vraag komt altijd terug: wat doe je zelf aan een duurzame toekomst? Duurzaam leven vraagt om actie. We gaan zoeken naar de kennis die nodig is voor jouw verdere verduurzaming. Het kan al, dus laten we het doen en de voorbeelden delen.

Lees verder >>